Verksamheten

En modern elanläggning är en komplex mix av elnät, kommunikationslösningar och elektroniska funktioner.​​​​​​​

​​​​​​​
Vi ser till att skapa störningsfria elmiljöer åt dig i dagens komplexa elsystem. Ur ett långsiktigt perspektiv, som nästa steg i processen för att ditt elsystem ska få fortsatt samma positiva effekt, står vi redo att samarbeta med dig även framåt i tiden. Vi ansvarar för att se till att onödiga elkostnader undviks, att bibehålla anläggningens kvalitéer, försäkra elens -och verksamhetens driftsäkerhet och att en effektiv energiförbrukning sker. 

Vi har samtidigt specialistkompetens och lång erfarenhet av de omständigheter och förutsättningar som kännetecknar infrastrukturen i moderna fastigheter. Därför kan vi erbjuda dig som fastighetsförvaltare ett antal specialicerade tjänster som hjälper till att spara pengar.

Löser EMC-problem

Reducerar övertoner och andra störningar i elanläggningen.


I en modern anläggning blandas stör-känsliga och störalstrande system och apparater. Ibland uppstår störnings-fenomen av olika slag. Vi har lång erfarenhet av problemlösning i sådana sammanhang och löser problemen åt er.

​​​​​

Skapa störfria elmiljöer

Tack vare en netcleaner ges helt nya el-förutsättningar och ni får en störfri elmiljö, utan att behöva bygga om elsystemet. 

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​Med en Netcleaner som mellan-transformator kan ett TN-C system konverteras till ett stabilt TN-S system, utan att man behöver göra omfattande ombyggnader. Det ger helt nya möjligheter att ge elanläggningen störfrihet och  högsta tänkbara kvalité till mycket begränsad kostnad.

Reducera elbilskostnader

Vill du kunna ladda din elbil hemma, smidigt och effektivt utan avbrott?


​​​​​​​​​​​​​​Genom en netcleaner kan du vara säker på att elnätet reglerar elsystemet så att alla apparater och maskiner kan användas utan anpassning och eftertanke.

Effektiv lastbalansering

En netcleaner ser till att din elförsörjning alltid fungerar effektivt och stabilt/jämnt oavsett hur stor belatning som sker på ditt elsystem. 


Vill du vara säker på att elen sköter sig själv och alltid fungerar felfritt i din bostad, inom din affärsverksamhet eller i en annan typ av anläggning? En netcleaner är en smidig lösning för att åstadkomma detta resultat.