Löser EMC-problem

LÖSER EMC PROBLEM

Den teknik vi använder idag är både störningskänslig och avger också själv störande signaler.
Därför blir EMC-problem allt vanligare. Ett enkelt sätt att begränsa och åtgärda sådana störningar är att använda en Netcleaner. En Netcleaner kan begränsa problem som alstras där solceller är installerade, billaddare, frekvensomformare, LED mm.

Den sluter effektivt de  övertoner som genereras av ansluten utrustning. Hela strömmen i neutralledaren inklusive övertoner kortsluts i Netcleaner.

3-e överton 150 Hz kortsluts i fasledare. Vid parallellkoppling av två Netcleaner kortsluts även 5:e och 7:e överton i faserna.

Netcleaner dämpar även effektivt  supratoner, dvs  frekvenser mellan 2 kHz-150 kHz och som alstras av t ex LED, switschade nätaggregat och frekvensomformare.
Vagabonderande strömmar begränsas eftersom  de sluts i Netcleaner och inte behöver gå tillbaka till kraftverkets transformator.

På grund av den låga nollföljdsimpedansen hanterar Netcleaner även störströmmar på matande sidan av elnätet där den är ansluten, och kommer då att skydda ansluten utrustning.
En Netcleaner kan därför användas direkt vid en störkälla eller där behov finns i elnätet att skydda utrustning.
​​​​​​​
En Netcleaner löser problem med:
  • Vagabonderande strömmar
  • Övertoner
  • HF-brus sk Supratoner 

ELINSTALLATIONSREGLERNA

 
Användning av fulltransformator i syfte att reducera störningsproblem i elnätet rekommenderas i Elinstallationsreglerna SS EN 436 40 00 §4.44.10 på sidan 144
 
”Där man har problem med elektromagnetisk påverkan inom befintliga byggnader kan följande åtägrder förbättra situationen..
3) Användning av fulltransformator i enlighet med SS-EN 61552-2-1, SS EN 6158-2-4,  SS-EN 61558-2-6 eer SS-EN 61558-2-15. Sekundärkretsen bör företrädesvis vara ansluten som ett TN-S system, men ett IT-system kan användas där så erfordras för särskilda tillämpningar.”