Reducera elbilskostnaden

Fördela din förbrukning

Att ladda en elbil snabbt kräver hög ström. Dessutom görs det ofta över en fas. Det innebär att för en villaägare kanske det blir nödvändigt att köpa en större huvudsäkring till en ofta hög kostnad. En vanlig lösning är att man installerar en form av lastbalansering som innebär att huvudsäkringen inte kan lösa ut. Men det sker på elbilens bekostnad. Elbilen laddas med den ström som är ”över” när andra förbrukare i huset är i gång, vilket förlänger laddningstiden.

Med en Netcleaner installerad fördelas all förbrukning konstant över de tre faserna. Det betyder att en laddeffekt på 25 A enfas  kan användas med en 16 A huvudsäkring.

Förutom den effektiva lastbalansering det innebär, får fastigheten alla de andra egenskaper som en Netcleaner medför. Dessutom helt utan elektronik vilket gör den i stort sett underhållsfri.