OM OSS

 - Välkommen till Svensk Elmiljöteknik AB


Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom ellära, både på ett teoretiskt -och praktiskt plan. Med vår hjälp får du full kontroll över din elanläggning samtidigt som vi effektiviserar ditt elsystem så att dess högsta kapacitet kan utnyttjas, oavsett dess storlek och eventuell problematik. 


Genom vår unika och breda erfarenhet inom branschen, av både praktiskt elmiljöarbete i kombination med elektriker -och elingengörutbildning, har gjort det möjligt för oss att utveckla och producera det optimala verktyget för att skapa symmetri i elanläggningar. Slutprodukten är en netcleaner som bygger på den senaste elkunskapen och teknikutvecklingen.

Tack vare vår netcleaner har vi ett helt nytt redskap att hantera osymmetriska elsystem och göra om dem/förvandla dem till effektiva och störfria elanläggningar och elmiljöer. Unikt för en netcleaner är att den skapar låga elförluster som i sin tur leder till en tyst (gång) och extremt låga magnetfält, vilket aldrig tidigare har förekommit på marknaden. 

En netcleaner ser till att lösa EMC-problem, skapa störfria elmiljöer, reducera elbilskostnader och nå en effektiv lastbalansering. Detta innebär att underhållskostnaderna och energiförbrukningen effektiviseras med följden att de också minimeras. Vi hjälper fastighetsförvaltare och företag att i längden spara både pengar och tid.

För att nå de ovan nämnda resultaten krävs först och främst ett förarbete där en noggrann utredning och analys av er elanläggning krävs. När vi har full koll på hur samtliga elprodukter fungerar och vad de presterar under dygnets timmar samt över längre tid (genom mätväden/redan uppmätt data) kan vi åtgärda EMC-problem, asymetriska elmiljöer och elkvalitets-problem åt dig och ditt elsystem.

​​​​​​Dessutom erbjuder vi ett långsiktigt samarbete där vi ser till att upprätthålla 
​​​​​​​anläggningens kvalitéer, driftsäkerhet och effektiva energi-förbrukning.  Vi blir en partner med kompetens om hur problem och onödiga kostnader undviks. Svensk Elmiljöutveckling har specialistkompetens och lång erfarenhet av de omständigheter och förutsättningar som kännetecknar infrastrukturen i moderna fastigheter. Därför kan vi erbjuda dig ett antal specialiserade tjänster som hjälper fastighetsförvaltaren att spara pengar.

​Med 20 års erfarenhet av praktiskt elmiljöarbete och utbildning av elektriker och el-ingengörer har vi utvecklat ett eget koncept för praktiskt lärande. Det omfattar allt från ellärans grunder till kunskaper om elmiljö och emc.

Varumärket heter Modern Elmiljö. Du hittar det på en egen hemsida.
​​​​​​​
​​​​​​​Gå dit genom att klicka på logotypen nedan.