Vi skapar störfria miljöer

Svensk elmiljöteknik

Netcleaner är en effektiv och ekonomisk multilösning, för problem som uppstår i moderna elmiljöer i samband med mikrogenerering, elbilsladdning, osymmetriska nät och EMC-känsliga miljöer.  

Vilket är DITT behov?

Foto: Charlotta Von Schultz

Värmlandsoperan löste sina EMC-problem med netcleaner

"Tystlåtna nätstädare räddade Värmlandsoperan från svåra elstörningar"
"Lampor slocknade, kulisser krånglade och elprylar surrade. 
Värmlandsoperan var hårt drabbade av bristande elkvalitet. Till sist fick två gröna Netcleaner........."

Tidningen Elinstallatören
Läs mer ​​​​​​​