Vi skapar störfria miljöer

Svensk elmiljöteknik

Netcleaner är en effektiv och ekonomisk multilösning, för problem som uppstår i moderna elmiljöer i samband med mikrogenerering, elbilsladdning, osymmetriska nät och EMC-känsliga miljöer.  

Vilket är ert behov?

Löser EMC-problem

Reducerar övertoner och andra störningar i elanläggningen.
​​​​​​​

Skapar störningsfria elmiljöer

En Netcleaner ger helt nya förutsättningar för en störningsfri elmiljö, utan att behöva bygga om elsystemet!

Reducera elbilskostnader

Vill du kunna ladda din elbil hemma, smidigt och effektivt utan avbrott?
​​​​​​​

Effektiv lastbalansering

Netcleaner förbättrar symmetrin i elnätet till låg kostnad o låga förluster.

​​​​​​​ 
Foto: Charlotta Von Schultz

Värmlandsoperan löste sina EMC-problem med netcleaner

Tystlåtna nätstädare räddade Värmlandsoperan från svåra elstörningar.
Lampor slocknade, kulisser krånglade och elprylar surrade. 
Värmlandsoperan var hårt drabbade av bristande elkvalitet. Till sist fick två gröna Netcleaner slut på eländet.

Läs mer ​​​​​​​