NETCLEANER, EN miljötransformator


Att installera fulltransformator 400 V/ 400 V i syfte att reducera störningar i elanläggningar är en beprövad teknik. Med konventionell teknik är detta ofta inte möjligt eftersom transformatorer medför höga magnetfält, buller och höga förluster. Med en Elmiljötransformator kan man uppnå alla fördelar med transformatorteknik utan dessa biverkningar.  En Elmiljötransformator har mycket låga magnetfält, är helt tyst, och har låga förluster. Dessutom har den egenskaper som gör den effektiv som övertonsfilter. Den reducerar och dämpar HF-brus (sk Supratoner)  och liknande störningar. Med en Elmiljötransformator är det möjligt att skapa miljöer där störproblem av flera  slag kan kontrolleras. 

Användning av fulltransformator i syfte att reducera störproblem rekommenderas i Elinstallationsreglerna SS EN 436 40 00 § 4.44.10  sid 144

"Där man har problem med elektromagnetisk påverkan inom befintliga byggnader kan följande åtgärder förbättra situationen.....
3) Användning av fulltransformatorer i enlighet med SS-EN 61558-2-1, SS EN 61558-2-4, SS-EN 61558-2-6 eller SS-EN 61558-2-15. Sekundärkretsen bör företrädesvis vara ansluten som ett TN-S system, men ett IT-system kan användas där så erfrordras för särsklda tillämpningar."


Bilden till höger visar en Netcleaner placerad i ett kapprum på ett kontor. Den fungerar som pall som underlättar att ta på sig skorna! På grund av dess miljöegenskaper smälter den in i miljön och kan placeras nära platser där människor vistas. En Netcleaner  skapar förutsättningar till lösningar som inte varit möjligt tidigare p g a miljöproblem och omfattande ombyggnader.

SKAPAR STÖRFRIA ZONER

Med en Netcleaner som mellantransformator kan ett TN-C system konverteras till ett stabilt TN-S system, utan att man behöver göra omfattande ombyggnader. Det ger helt nya möjligheter att ge elanläggningen störfrihet och  högsta tänkbara kvalité till mycket begränsad kostnad.
Läs mer om Zonindelning i länken >>

gör ett osymmetriskt elnät mer symmetriskt

Om lasten är osymmetrisk kan strömmen på en av faserna bli onödigt hög. Det kan försämra elkvalitén och innebära högre fasta kostnader. Netcleaner kan belastas 1,5 ggr märkeffekten på en fas. På primärsidan tas endast märkström ut. Om en villa utrustas med en Netcleaner på 16 A kan enfasbelastning på upp till 25 A användas utan att man behöver säkra upp från 16 A till 25 A huvudsäkring. ​​​​​​​För vissa elbilar är uppsäkring av elabonemanget en ovälkommen nödvändighet. med Netcleaner är det inte längre nödvändigt.

Mer om tekniken

Konstruktionen är patenterad. Ringkärnor med sekundärlindningar som är Z-kopplade.
Primärlindningen är standard D men kan även levereras som Z. Konstruktionen ger extremt låga tomgångsförluster och är lättstartad på märksäkring. Den låga nollföljdsimpedansen gör den till ett effektivt filter för störningar som generaras på matande sida på elnätet och sluter de störströmmar och övertoner som genereras på lastsidan. Till skillnad från en konventionell D/Y kopplad transformator där övertonsströmmar cirkulerar och belastar primärlindningen så kortsluts övertoner i neutralledaren helt. 150 Hz i fasledaren kortsluts även de i transformatorn.
Storlekar  märkström  4 A, 16 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 100 A.

referenser

Värmlandsoperan
Malmö konsthall
Luleå tekniska universitet
Musikhögskolan Piteå
SJ
Skandia
mfl

Egenskaper

 • Tyst
 • Låga magnetfält
 • Låga förluster
 • Utjämnar kraftig osymmetri       
 • Låg nollpunktsimpedans


Används vid

 • Störningsproblem (EMI)
 • Höga övertonsströmmar
 • När man vill  skapa TN-S system och säkra zoner i äldre och nyare byggnader
 • Utjämna kraftig osymmetri
 • Kan användas i känsliga miljöer ( sjukhus, laboratorier etc) och
 • där människor vistas.
Netcleaner2Netcleaner2
rUMSLIG