OM OSS


Svensk Elmiljöutveckling har lång erfarenhet av helhetssyn i elanläggningar och är ett företag med hög kompetens när det gäller att skapa störningsfria miljöer och utreda och åtgärda redan uppkomna  elmiljö och elkvalitets-problem.
Vi  hjälper företag inom  elkonstruktion och el-installation att ha hög  kompetens inom  elmiljöområdet.  
Vi hjälper även   fastighetsförvaltare och företag att effektivisera underhållskostnader och energiförbrukning. Målsättningen  är att ge våra partners full kontroll över sina elanläggningar i syfte att förstå var, hur och när energi förbrukas, att de har hög immunitet mot EMC störningar och får lägre underhållskostnad. 
​​​​​​​

Med 20 års erfarenhet av praktiskt elmiljöarbete och utbildning av elektriker och el-ingengörer har vi utvecklat ett eget koncept för praktiskt lärande. Det omfattar allt från ellärans grunder till kunskaper om elmiljö och emc.

Varumärket heter Modern Elmiljö. Du hittar det på en egen hemsida.
​​​​​​​Gå dit genom att klicka på logotypen nedan.