DET HAR ALDRIG VARIT VIKTIGARE ÄN NU...
ATT FÖRSTÅ VAD BRA ELMILJÖ INNEBÄR!


I en modern fastighet strävar vi efter att spara energi. Därför sätter vi in modern och energisnål elektronik och byter belysningen till led. Vi laddar elbilar och producerar vår egen energi genom att koppla in solpaneler i elssystemet sk mikrogenerering. Samtidigt kommunicerar vi som aldrig förr. Vi kan idag styra det mesta via en app i vår telefon. Fastigheterna vi rör oss i förmedlar mängder med viktiga signaler både trådlösa och ledningsbundna. 
Många av dessa system och funktioner är störalstrande medans andra är mycket störkänsliga! Störproblem som lätt blir följden kostar mycket pengar i form av utredningar och direkta skador. Risken för störningsproblem i viktiga system har aldrig varit större än nu. Därför är det viktigare än någonsin att förstå hur sådana problem undviks. Det gäller konstruktören såväl de som arbetar i anläggningen över tid.
SkarmklippSkarmklipp
Skarmklipp

ERFARENHETSBASERAD UTBILDNING


Vi har under 25 år utbildat elektriker, konstruktörer, fastighetsförvaltning m fl i vad modern elmiljö innebär.
Under åren har problemställningarna varierat beroende på den teknik som varit modern just då. Men mönstret
är detsamma. Ny teknik medför nya problem! Den erfarenhet vi samlat genom praktiskt arbete under åren,
är en bra grund att förmedla, för  att förstå hur vi måste hantera de  problem vi har nu. Det innefattar både hur
man löser redan uppkomna problem och hur man konstruerar för att förebygga problem, dvs att bygga med hög
immunitet mot elektromagnetiska störningar. Vårt viktigaste nyckelord har alltid varit "Helhetssyn".


el1el1
el1

Välj din utbildning...

Fråga oss så hjälper vi dig med ett innehåll för just dina behov

Föreläsning i syfte att belysa ämnet Elmiljö och dess betydelse.  max 4 tim
Syftar till att en grupp av personer har samsyn i ämnet

Elmiljö, helhetssyn  och SS EN 436 40 00 1-2 dagar 
Bredare och djupare teknisk genomgång av de olika delar som elmiljö omfattar
och hur elinstallationsreglerna avseende elkvalité och EMC kan uppfyllas.

Distansutbildning för elkonstruktörer
En kurs som har målsättningen att ge kursdeltagaren möjlighet att arbeta parallellt med utbildningen
över tid. Gör det lättare att snabt behärska ämnet på djupet  och förstå och tillämpa principerna bakom de olika tekniska grunderna under varierande förutsättningar..
 
Elmiljöblock för YH
Kurs avsedd att inympas i YH utbildningar inom elområdet. 

Praktiska mätningar och lab.
Inget övergår den egna upplevensen av att se mäta och dra egna slutsattser.Elinstallationsreglerna SS EN 436 40 00


§ 131 . 4  "Installationen ska ha en tillräcklig immunitetsnivå mot elektromagnetiska störningar...."
​​​​​​​
​​​​​​​§ 33.2  "....Den som planerar och projekterar elinstallationer ska överväga åtgärder för att minska effekten av inducerade överspänningar och elektromagnetiska störningar (EMI)"

Några ämnen inom elmiljöområdet

Potentialutjämning - Skydds  / Funktionsutjämning
Högfrekvent brus    sk supratoner
Övertoner
EMC Zoner
Elkvalitet
Elektromagnetiska fält
Vagabonderande ström

Omslag elmiljoOmslag elmiljo
Omslag elmiljo
Elmljobok 2Elmljobok 2
Elmljobok 2

Beställ boken Elmiljö i Praktiken


Ett komplext ämne blir här lätt att förstå. Visuellt beskrivande. Med mängder av detaljerade bilder och tydliga förklaringar blir elmiljö tillgängligt på ett nytt sätt. Boken har varit en "dörröppnare" för många och en vägvisare till praktisk tillämpning av ämnet.
Priset är 590:- ex moms. Maila  för beställning.
ISBN 978-91-40-64543-2

Innehåll


1. Elkvalitet
2. TN-C Fyrledarsystem
3. Övertoner
4. TN-S Femledarsystem
5. Lågfrekventa magnetfält
6. Potentialutjämning
7. Elektriska fält
8. Högre frekvenser och EMC
9. Dokumentation
​​​​​​​0. Helhetssyn i praktiken